Gennemslagskraft

Hvordan brænder man igennem?

Gælder det ikke bare om at finde en grimasse, der kan passe?
Fake it till you make it? 


Nix! Ikke, hvis du spø’r mig! 

 
Der findes ikke 5 tricks, der gælder for alle.
Du kan ikke bare downloade en pixi-bog fra LinkedIn og vipti-vupti – så er du verdens bedste performer. 
Standardiserede tips og tricks kan i bedste fald hjælpe dig, så du bli’r bedre til at ”være på”.

 
Men det bli’r din gennemslagskraft ikke større af.

For hvis du kun er dygtig til at ”være på”, er din performance ikke autentisk, men tillært og overfladisk. Derfor vil den ofte skurre i ørerne – eller give udslag på ”bullshit-detektoren” hos dem, du er sammen med – og du vil ikke blive opfattet som helt troværdig.

Du brænder igennem, når du kan stå på 3 ben!

Og det kan du lære ved at arbejde på at skabe overensstemmelse imellem det du gerne vil være kendt for, det du gør – og det din omverden fortæller om dig.

Det er enkelt - men er ikke nogen nemme genveje. 
Du må grave dybt i dig selv. Og det er fast arbejde - for får man først smag for det, er der altid noget at forandre, forbedre eller forfine.

Min påstand er, at jo større overensstemmelse – jo stærkere er dit personlige og professionelle brand – og jo større gennemslagskraft har du.

For når du står på 3 ben, er du selvsagt sværere at vælte, end når du står på 2.

Og når dit brand er i overensstemmelse, er det uangribeligt – fordi det er ærligt – og så bli’r både du, dit budskab og dit produkt troværdigt!

”Large consequences can be produced by small actions when people change the only thing they can change: Their own actions”
Karl E. Weick

Overensstemmelse...

...Hvad går det ud på?

Det redskab, jeg anvender som udgangspunkt for arbejdet er VKI-modellen, som oprindelig er udviklet af Majken Schultz og Mary Jo Hatch i forbindelse med en corporate branding proces hos Lego.
 
Jeg er vild med enkelheden i modellen, fordi det meget hurtigt bliver tydeligt, hvor man med fordel kan sætte ind – og fordi jeg kan skalere den op og ned... Og på dén måde ha’ et samlende pejlingspunkt – uanset om jeg anvender den på hele virksomheden, på afdelinger, på teams eller på den enkelte leder eller medarbejder.
 

Step 1:

Vi zoomer ind på hver af de 3 områder:
 
Vision: Hvad er virksomhedens vision?
Hvad er min? Hvad vil jeg gerne være kendt for?
 
Kultur: Hvordan er kulturen i virksomheden? Understøtter vi visionen gennem handling?
Gør jeg som jeg siger? Hvordan påvirker kulturen mon omverdenens opfattelse af mig eller min virksomhed?
 
Image: Hvordan er omverdenens billede af mig og min virksomhed?
Hvad fortæller kunder, samarbejdspartnere, interessenter om virksomheden?
Og er de fortællinger mon med til at understøtte visionen?

Step 2:

Vi zoomer ud og lægger et overordnet blik på. Reflekterer over, hvordan det ser ud med overensstemmelsen... Sætter fingeren på de kløfter og uoverensstemmelser, vi finder.
 
Og så lægger vi en plan for, hvor vi sætter ind
- og hvordan.
 

Step 3:

Er en on-going proces...
 
Efter hver handling følger refleksion.
Som giver ny viden, som så igen kan omsættes til nye handlinger. Og sådan gentages processen... Igen og igen.
Hverken din eller din virksomheds VKI vil nok nogensinde blive i ”perfekt” overensstemmelse
– for det er kke en statisk ting at udvikle sig…
 
Det er ren win-win!
Hvis du hører til de resultatorienterede, kan du glæde dig over de ”bonus-point”, du henter undervejs: Jo nærmere du kommer overensstemmelsen, jo mindre angst vil der være – i dig og omkring dig.
For hvis du står på 3 ærlige ben – og handler derefter, så er der ikke noget at være bange for!
 

VÆRDI-BRUSH-UP
- med handling på

Gennemslagskraft er ikke kun for personer..
 
Virksomheder har i høj grad også brug for at være autentiske. Og det bli’r de, når der er overensstemmelse imellem Vision, Kultur og Image, for så kan de formidle sig ærligt og troværdigt.
 
Min påstand er, at jo større overensstemmelse – jo stærkere er dit personlige og professionelle brand – og jo større gennemslagskraft har du.

For når du står på 3 ben, er du selvsagt sværere at vælte, end når du står på 2.
 Og når dit brand er i overensstemmelse, er det uangribeligt – fordi det er ærligt – og så bli’r både du, dit budskab og dit produkt troværdigt!
Dorthe Hansen Carlsen
 
Dorthe Hansen Carlsen  | Tlf.: +45 29 43 35 41