Gennemslagskraft / Værdi brush up med handling på

Er din virksomheds værdier uden værdi?

Rigtig mange virksomheder red med på 0’ernes værdibølge.
 
Det var in med årlige temadage, hvor virksomhedens helt unikke værdisæt blev udviklet.
I fællesskab – gennem workshops, post-its og samarbejdsøvelser.
Det var en rigtig god idé!
 
Værdierne blev fundet, valgt og hyldet.. Og efterfølgende flashet på hjemmesiden eller på anden måde monumentaliseret... Det var også en udmærket idé.
 
Tiden gik. Man fordybede sig i det daglige arbejde. Der blev sjældent fulgt op på processen - og endnu sjældnere blev det aftalt, hvordan de her flotte værdier så skulle omsættes i praksis...
Og det var en rigtig dårlig idé.
 
Og tiden bli’r ved at gå. Nogle medarbejdere er gået – nye er kommet til.
Værdierne er stadig de samme – i hvert fald på hjemmesiden... De står som flotte, beskrivende tillægsord, men hvis ikke de længere gi’r nogen mening for alle i virksomheden og hvis ikke de omsættes til handlinger i hverdagen, så er de intet værd – og virksomheden har gjort sig værdiløs.
Det er skidt for overensstemmelsen, troværdigheden, gennemslagskraften og bundlinjen!
 
Gør noget ved det!
 
Gi’ mig et kald, så tager vi et uforpligtende møde – og I får et bud på et skræddersyet forløb.
Kontakt mig på dorthe@hansencarlsen.dk eller mobil 29 43 35 41.

VÆRDI-BRUSH-UP

- med handling på

Et virksomhedsforløb, hvor vi kaster et kritisk kærligt blik på jeres vedtagne værdier.
Vi udfolder deres betydning, og tager aktive beslutninger om at beholde eller erstatte... Og udrydder "plejer" til fordel for nye meningsfulde måder at omsætte dem på. Til handling.
Med fokus på at genskabe overensstemmelse imellem det, I gerne vil være kendt for, det, I gør og det jeres omverden fortæller om virksomheden.
Dorthe Hansen Carlsen  | Tlf.: +45 29 43 35 41